Đang Thực Hiện

Web site for Zee

Here is the Project file for the web work we discuseed.

Kỹ năng:

Xem thêm: zee, file web, work site, web work, project web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tokyo, Japan

Mã Dự Án: #23528

Đã trao cho:

zeee

Got it. Thanks :)

$150 USD trong 10 ngày
(269 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

natalieo

Please tell me more about this project.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0