Đã Đóng

xây dựng web3 cho dự án game nft

tôi cần 1 backend có khả năng lập trình website có tích hợp được ví metamask cho dự án game nft

Kĩ năng: Web3.js, Solidity, Node.js, Smart Contracts

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #32097835

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

DeveloperRamazan

Hi, I have many years experience in web programming including Laravel, NodeJS, React, Vue, Angular, Wordpress, magento. I completely understood your requirements and I can do it perfectly. I have worked on many famous Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
5.2