Đang Thực Hiện

Webcam Chat project

Please consider an opportunity to work in my project. Msg me for further details. Thanks

Kĩ năng: Thiết kế tờ rơi, Tiếng Pháp, Y tế

Xem nhiều hơn: webcam chat, c++ project (~300, msg chat, work chat webcam, 300 project, webcam webcam chat, webcam opportunity, visual basic project employees personal details, paid chat webcam, chat project, help java project chat, socket programming project chat server, paid live chat webcam, chat webcam script, chat webcam rooms adult

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #4547349

Được trao cho:

dhatran

Hired by the Employer

$6 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
0.6