làm web trên webflow

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tôi đã có thiết kế layout, muốn tìm người hoàn thiện và dựng web trên nền tảng webflow.

I have layout, and want to make it on webflow. I prefer to work directly in Vietnam or Thailand.

Webflow

ID dự án: #20195625

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$262 cho công việc này

intermarkagency

Hi. I would like to offer my services for your website. I will create a stunning yet classy and interactive website with WebFlow. I have extensive experience of WebFlow development. I am also an experienced graphic des Thêm

$251 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thaodienbb

Hello I'm interested in your project I'm Vietnamese Web Developer I have experience in Webflow Please contact me right now to start and know more details. Thanks!!!!

$272 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0