Đã hoàn thành

155189 HTML to CSS

I have a .psd file that I need put into css tableless. I need ajax tabs created for this as well. attached is the .psd file

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: HTML to PSD, html to css, tabs psd html, html website css, psd html tabs, HTML psd css, html css ajax, website tabs psd, tabs design html, tabs css, tableless website css, tableless css psd , psd website tabs, psd tabs design, psd tabs, psd tableless css, html tableless design css, html css tabs, css tabs psd, ajax html, tabs design psd, html tabs psd, tabs psd design, tabs html, html tabs

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1901373

Được trao cho:

duwasl

hi, i can do it. Pls see pmb

$49 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0