Đã hoàn thành

166082 Audio Editing

I have a mp3 file that is about a 30-45 min.

it is a conversion from an old tape recording of someone singing.

the quality of the tape recording is very poor and the sound of the singing is very low

there is some background hissing and noise

I am looking for someone to professionally remove the background noise and restore the sound of the singing to the best that it can possibly be done

I need this very soon

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: tape, sound editing, sound audio, remove background noise, background editing, audio editing, audio background, audio file website, noise remove, can possibly, remove background noise audio file, remove noise mp3, audio mp3, audio editing low, restore website, audio remove background noise, min background audio, editing quality, mp3 editing, audio file editing, audio low editing, background noise audio file, audio noise, remove noise audio, remove background audio

Về Bên Thuê:
( 72 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1912274

Đã trao cho:

globsynmedia

CHECK PMB Regards GlobsynMedia

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0