Đang Thực Hiện

326384 Clone/Duplicated Sites

I need the following website clone, all functions, look and everything

[url removed, login to view] and then I need for the developer to make 13 sites from that one template. ASAP quick development. Budget $3500 for org site and $500 for duplicate sites

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: duplicate sites, 3500 website budget, need website duplicated, website duplicate development, website development duplicate, make website clone, quick clone, clone 500, development clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fort Worth, United States

ID dự án: #2072191

Được trao cho:

shabzdesignz

View PMB.

$4000 USD trong 6 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0