Đã hoàn thành

155926 compress AVI file 577MB to 100

Take a 577MB 3 minute video clip and compress it to a 100MB AVI file

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: 0 to 100, avi, video compress 100mb video, compress file, compress 100mb file, avi file, compress, avi website, avi file website, avi video website

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Tolland, Canada

ID dự án: #1902111

Được trao cho:

goodexcession

Good Morning, I have the perfect tool to do this project. Please check PMB

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0