Đã hoàn thành

280572 convert a from php to simple 2

I have a web site: [url removed, login to view]

I need it converted from php to simple static html with a NEW [url removed, login to view] of the html pages

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design web sitemap, convert website to xml, php to c, php simple xml, website design convert php pages html, simple static html, php static pages, simple static web site, php sitemap, simple design html, simple php sitemap, simple html pages, php html sitemap, convert html pages, xml static html, html static xml php, simple sitemap php, simple pages html, php html convert xml, simple static html site

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Pierce, United States

ID dự án: #2026862

Được trao cho:

russianprogsl

please see PMB

$35 USD trong 0 ngày
(23 Đánh Giá)
4.4