Đang Thực Hiện

138516 create new skin for MP3

make new skin - black with red outline and button with White letters. Also - can we tak away the Copy Right when the user "Right Clicks?

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: red black with, tak, create new c, black white red, skin red, skin button website, create letters, can skin, button mp3, create skin

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Raleigh,

ID dự án: #1884690