Đang Thực Hiện

138079 Create three favicons for me

Hello,

I need three favicons created for the following three websites -

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

The [url removed, login to view] one should have a zebra theme, but the [url removed, login to view] and [url removed, login to view] ones I'll leave to your imagination...

Letters are OK.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: zebra design, zebra, favicons, create letters, create website zebra theme

Về Bên Thuê:
( 96 nhận xét ) NA, Hong Kong

ID dự án: #1884253