Đang Thực Hiện

326161 Easy copy and past job

Hi

this an easy but time consumming job

this job is copying an 2000 category from another site to mind and a little task with every created category

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: job category, easy copy, copy to past, copy and past, easy copy job, job 2000, easy design task, easy copy past

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2071968