Đã hoàn thành

145169 Edit CAD file in SolidWorks

We have a couple of CAD files in 3D that have a logo embossed on the product and the logo must be changed. The CAD operator is not available right now, you get the job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: solidworks 3d, product cad design, job solidworks design, job solidworks, job cad design, file 3d cad, Design cad 3d, cad website, cad design job, 3d design cad, 3d cad job, 3d cad files, 3d cad design job, solidworks 3d cad, solidworks product, edit product, cad/, CAD solidworks, cad design 3d, cad 3d, cad product, files edit, product design cad, solidworks file, logo cad logo

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Germany

ID dự án: #1891345

Được trao cho:

mark3design

please check pm

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4