Đang Thực Hiện

5475 Fix header

I need a better header for [url removed, login to view]**approv**edlea**[url removed, login to view] (no **) The logo should be incorporated more into the site design. Mockups appreciated.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ds logo design, Fix logo, ds, aut, header fix, fix logo design, fix site logo, fix website header, fix header, logo fix

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1756345