Đang Thực Hiện

1091 Foodler Clone

I would like a clone of [url removed, login to view] The functionality of the site has to be duplicated exactly. I already have a logo and domain. Please review [url removed, login to view] closely to make sure the functionality can be duplicated within the budget stated.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: can clone website functionality, review website clone, foodler, foodler clone, review site clone, clone domain, clone review site, review clone, domain clone

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Montclair, United States

Mã Dự Án: #1751959

Đã trao cho:

TeckfusionS

Please check PMB for details

$1000 USD trong 30 ngày
(17 Đánh Giá)
5.8