Đã hoàn thành

136411 for the godka

To start you on your SL way, to help you with feedback.

I Have 3 sites that need to have a link on their home pages, to view the flash intro if the client wants to see it.

Are you interested?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: start flash intro

Về Bên Thuê:
( 127 nhận xét ) moorefield, United States

ID dự án: #1882583

Được trao cho:

godka

Thank you !!!!!

$20 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.2