Đang Thực Hiện

147753 Homepage .psd for Spa website

Hi,

I need a awesome 2.0 look web designer to design a nice homepage for a spa website.

The site can been seen here:

[url removed, login to view]

I only need the .psd for the homepage. I don't need it sliced or coded.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: awesome web design, spa, psd for design, homepage psd, website spa, spa design, spa web, homepage designer, website design spa, psd spa, designer homepage, need designer spa, awesome web designer, web design spa, spa website, homepage psd design, awesome website design, psd sliced, spa psd, psd nice, nice design psd, site spa, psd web designer, psd homepage, spa designer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bellevue, United States

ID dự án: #1893932