Đã hoàn thành

327075 joomla template to xhtml

Hi,

I need someone to convert a Joomla template into XHTML/CSS Compliant website.

i have all psds js files css files ect .. everythin you will need!!

there will be a few approx 10 to do after this one.

i need it to be cross browser compatible.

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: convert to joomla template, joomla compatible browser, convert joomla compatible, cross browser template xhtml, convert template xhtml css template joomla, cross browser xhtml, css xhtml joomla, need someone css joomla, joomla template css browser, convert xhtml joomla website, convert css website joomla, cross browser compatible joomla, xhtml compliant template, amnesiam, convert joomla compliant, psds joomla, convert joomla xhtml, joomla template files, joomla compatible template, template joomla compatible

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) G, Ireland

ID dự án: #2072882

Được trao cho:

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0