Đã hoàn thành

136613 Kingdom Reality TV

I want to add a video clip to my website. Can someone do this for me. The encoding and upload of the video file.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: reality, kingdom, reality video, clip upload, video encoding, upload video clip, reality website

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1882786

Được trao cho:

stryker05

i can do this for you ! ready to start immediately.

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.9