Đang Thực Hiện

164656 Minor adjustments site design

Change font on homepage.

Adjust spacing of tables.

Integrate new image into space at the top of the site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: top site design, adjustments, adjust design, minor change website, spacing website, site adjustments, site adjust

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1910847