Đã hoàn thành

163367 Move Oscommerce site

Move oscommerce website from pair to godaddy. see messages for details

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: move, move site godaddy, oscommerce site design, oscommerce move, godaddy site oscommerce, godaddy oscommerce, move oscommerce website, oscommerce move site, move website oscommerce, move oscommerce site, move oscommerce, oscommerce godaddy

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét )

ID dự án: #1909558

Được trao cho:

brickbluesl

As discuss, traffer site to godaddy & add title, description & keywords in to the site given by yourself. Please send me all necessary details.

$50 USD trong 2 ngày
(83 Đánh Giá)
6.2