Đã hoàn thành

164200 Move Site To New Server

This is very simple. All i need is to have someone move my web site to my new server. The web site has a couple MYSQL databases [url removed, login to view]

I need this done ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: to new server, move, move to new, mysql databases server, move website server mysql, asap server, cvproductions, move web, simple com server, move mysql mysql, move server, move website databases server, move site server, move databases, move mysql, move web site server, move website server

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) san diego, United States

ID dự án: #1910391

Được trao cho:

sbci

Please check PMB.

$8 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0