Đã hoàn thành

7380 nav redesign

Need header redesigned to make more room for navigation at [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: NAV, redesign header, redesign header website, header nav, header nav design, navigation redesign, website header redesign, header redesign

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Simpsonville, United States

ID dự án: #1758249

Được trao cho:

marconesl

will add details on PMB

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0