Đang Thực Hiện

141026 png to psd (buttons)

Its quick job, I need to make from png button to psd, It simple job for designer. Font must be similar, doest have to be same. Below are links for buttons.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Thank You

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: job png, to png, png, png font, png website, jpg png gif design, png jpg, png psd, psd design simple, png images, make jpg psd, make font jpg, jpg psd, font psd, font designer job, psd designer job, need designer font job, jpg font images, gif psd, jpg png, psd jpg, thank gif, png gif, psd png, images png

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1887201

Đã trao cho:

mngtechnolo

can be done in few min.Escrow needed.

$15 USD trong 0 ngày
(199 Đánh Giá)
5.8