Đã hoàn thành

143065 Quick HTML Fix

The following URL looks fine in Internet Explorer. I just need to know the easiest way to make the following page look the same in FireFox and Safari as it does in Internet Explorer:

[url removed, login to view]

The problem is the "blockquote" command does not seem to work in FireFox and Safari the same way it does in IE. The left side of the page does not look quite right.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: fix it website in internet explorer, url fix, internet fix, url html, url internet explorer, html internet explorer, explorer fix, quick url fix, fix internet problem, url safari, fix explorer, website safari fix, html fix safari, quick website fix, quick url, quick html, internet explorer fix, internet explorer design problem, fix website explorer, fix internet explorer, fix html design, easiest make, fix website safari, fix website internet explorer, safari fix

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Wilmington, United States

ID dự án: #1889241

Được trao cho:

kudretserin

Already done, Please see PM, Regards

$7 USD trong 0 ngày
(109 Đánh Giá)
5.2