Đã hoàn thành

156404 rss feed integrated into html

hello,

i need a rss feed integrated into a html template.

that's it. one feed, one page.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: rss feed , integrated template, html feed, limansl, html page rss, feed html page, integrated, rss page, page rss, rss feed page, rss html website, rss feed html page, rss feed website, rss html, feed html

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) United States

ID dự án: #1902589

Được trao cho:

selfexile

Can do it in less than 30 minutes.

$20 USD trong 0 ngày
(62 Đánh Giá)
5.4