Đã hoàn thành

499 Server setup for Youtube clone

I need the following installed on my server so I can run a Youtube clone script. FFmpeg ([url removed, login to view]) FFmpeg-PHP ([url removed, login to view]) Mplayer + Mencoder ([url removed, login to view]) flv2tool ([url removed, login to view]) Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view]) LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view]) Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www website setup org, i need a php/html script mp3, ffmpeg server, mp3 server php, mplayer mencoder, ffmpeg mencoder flvtool2, ffmpeg installed, youtube server, mplayer php, http youtube mp3 org org, html youtube, html clone design, website mp3 script, mp3 server youtube, youtube ffmpeg lame, script clone sourceforge, media server php script, sourceforge clone script, design mp3 script, ffmpeg php script youtube clone, encoder clone, youtube clone design, sourceforge clone, youtube setup, dload youtube

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Thunder Bay, Canada

ID dự án: #1751367

Được trao cho:

lampcagriya

can be done... [url removed, login to view]

$15 USD trong 0 ngày
(593 Đánh Giá)
8.7