Đang Thực Hiện

143100 Setup a BrightCove channel

I want to setup a [url removed, login to view] channel that will display 20 3 min videos.

Need some assistance.

thanks,

JC

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: channel, brightcove, min videos, channel design, channel website, design channel, brightcove videos

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Central Iowa,

ID dự án: #1889276