Đã hoàn thành

146315 SGMA Direct

Redesign [url removed, login to view] newsletter and speaker page

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: speaker page, page direct, newsletter redesign, redesign newsletter

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1892492

Được trao cho:

petersmith

Hi Rajeev! As discussed, I will deliver the newsletter by July 01, the speakers page ASAP. Thanks for consideration once again. Thanks, Praveen. P.S. Please escrow.

$150 USD trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9