Đã hoàn thành

1506 Simple Site Clone HTML

I want to modify an existing design we have and have another site cloned into it ( content , etc ) This is a very simple and easy job, so bid accordingly All html no programming No graphic design

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programming html, html programming, all html, html clone design, simple website clone, clone html site, html simple site, simple site html, simple site clone, simple html programming, clone existing website, cloned site content, bid site clone, clone html, simple site html, want content clone, design simple site, simple programming job, site cloned, easy html job, modify html, website site clone, job site clone, clone html website, cloned site

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Surrey, Canada

ID dự án: #1752375

Được trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you : )

$60 USD trong 1 ngày
(448 Đánh Giá)
6.9