Đã hoàn thành

53159 Simple webpage

I will send you 50 photographs of badges and 50 descriptions. I will send you a header. I will send you a google ad. I will send you my paypal details. I will leave a good feedback rating. -------------------------------------------------------------------------- You provide 1 webpage with similar structure but different design to [url removed, login to view] You insert descriptions You insert photos You insert shopping cart You insert google ad You ftp to my site ---------------------------------------------------------------------------------------- You will be considered for more projects on my aggressive web building program _____________________________________________________________

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: aggressive website design, webpage, webpage c, simple webpage, georgian, badges, simple feedback, simple google shopping, simple rating, simple projects program, program simple projects, badges website, badges web, simple paypal shopping cart, ftp simple, structure simple, google shopping program, simple ftp program, simple shopping program, design structure building

Về Bên Thuê:
( 105 nhận xét ) Merseyside, United Kingdom

ID dự án: #1802187

Được trao cho:

dolcompindia

Please check PMB.

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0