Đang Thực Hiện

130903 simple website clone

i need a clone of this site

[url removed, login to view]

log in and see if you can do this

pass example

i want a somewhat clone of this site, not exact but with its features.

need it done asap

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: exact website clone, clone log, simple website clone, need website clone, want simple website, website design website clone, website clone website, simple site clone, clone website log, simple website example, simple website log, need website done asap, website clone design, log clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1877071

Được trao cho:

Kripton

Let's strat :) view PMP

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0