Đang Thực Hiện

142634 Site Redesign

Redesign the site [url removed, login to view] as we discussed. Thank you!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: site redesign

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888809

Đã trao cho:

Intel2

As discussed. Regards, Dmitry

$200 USD trong 5 ngày
(148 Đánh Giá)
6.6