Đã hoàn thành

134323 Splash Page Design

I have all the files for the splash page. I am not a techie, and need someone to take the files I have and set this one splash page up.

I have the domain and hosting, I just need to send you the zip files to unzip and set it up on my domain.

Real Easy job, as it will take an experienced person only a few minutes.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: techie, splash page, zip unzip, splash website, website splash page, splash design, splash page website, unzip files, minutes design, need splash page, page splash website, unzip, hosting zip, real person page, website splash, website splash page design, splash page design

Về Bên Thuê:
( 103 nhận xét ) United States

ID dự án: #1880495

Được trao cho:

afrancisco

that is very easy job

$20 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
3.7