Đã hoàn thành

162265 SWF to DVD Format Video

I'm looking for a programmer to take my swf files and convert them into a video format for the ability to burn the file onto a dvd.

Simple conversion into a format able to be burned onto a DVD disc that can be played on a DVD player and/or DVD on a computer.

Cheers.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: computer programmer website design, computer programmer website, video conversion, looking for a computer programmer, dvd video, DISC, convert swf format, looking computer programmer, dvd disc design, convert file swf, video dvd, dvd website, convert swf video, video player swf, design anything computer, design swf, video conversion website, swf website, swf video, swf files, swf design file, swf convert, simple swf, simple file swf, format video player

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Boynton Beach, United States

ID dự án: #1908455

Được trao cho:

susruth

Hi, Please check PMB ASAP. Regards Susruth

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0