Đã hoàn thành

136626 Template Slice / Creation

Project Details:

------------------------

Site #1

1. Slice Up Template (design already done)

2. Insert Proper CSS

3. Create Working Rollover Menu (I will describe this in detail).

Site #2

1. Create Chiropractic Website Design

2. Insert Proper CSS

3. Must look professional . . . . .

4. Will provide logo for use . . . .

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: template freelance website, template for freelance website, template for freelance, site freelance creation logo, site creation logo freelance, site creation freelance, professional freelance website, logo site freelance, logo project freelance, logo freelance creation, logo design freelance site, logo create freelance, freelance website template design, freelance website design logo, freelance professional website, freelance professional site, freelance professional logo design, freelance look, freelance logo design template, freelance logo creation site, freelance logo create, freelance design professional, freelance css website, css freelance css, creation site freelance

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Bloomfield, United States

Mã Dự Án: #1882799

Đã trao cho:

CheriDesigns

Please see PMB

$70 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6