Đang Thực Hiện

150501 Web hosting site

I need a website designed similar to adakist dot com

Remember, I need it SIMILAr. i.e. diff. colors design etc but same basic design.

Need his to be build from scratch.

About 20 pages

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: need web hosting design, designed similar, web hosting site, hosting similar, web design scratch, hosting site design, build site scratch, site scratch

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1896680