Đang Thực Hiện

7401 Website converted to new desig

Hi Need a website converted to a new design. The existing website is at [url removed, login to view] The PSD is at [url removed, login to view] about [url removed, login to view] Need the entire site converted and supplied in a zip file ready to be unzipped and uploaded.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: desig, psd ready website, design website existing

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Nha Trang, Vietnam

ID dự án: #1758270