Đang Thực Hiện

160176 Website with 5 pages

No Scripting needed. Just the website will do. Lowest bidders get the job and i have 5 jobs in hand.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: scripting jobs, jobs in website design, 5 jobs, design 5 pages website, scripting website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1906365

Được trao cho:

castorpollux

Please see PMB

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0