Đã hoàn thành

134955 Wordpress site with template

Please set up the blue jean cop3.0 template on wordpress for me. I'm open to suggestions for the hosting as long as they know wordpress and are not expensive. Other plug-ins as needed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: template site wordpress, website with template, Jean, set wordpress template, template website wordpress, wordpress hosting template, wordpress template hosting, template hosting wordpress, set wordpress site, hosting template set

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1881127

Được trao cho:

Circuitbomb

can be done ASAP :D

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0