Đã hoàn thành

128872 Salesletter

Hello, I have a product called

"R/I/D/I/N/G The Ponzi"

I am basically looking for a remake of the salesletter

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: product design article, salesletter website, ponzi, salesletter, website remake

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) 10025, United States

ID dự án: #1875040

Được trao cho:

lolote4563

Please see PMB for details.

$130 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0