Đã hoàn thành

Need an expert cartoonist team

I need an expert cartoonist team who can make me a cartoon website ASAP. more detail in PM.

-I will need 2 cartoons, in 2 posez each and a banner.

-Send me you portfolio

-I accept only experienced artist teams

Best regard.

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Tranh biếm họa & Phim hoạt hình, Thiết kế logo, Thiết kế Photoshop, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: cartoonist team, website artist portfolio, need cartoons, need an expert in, make you a cartoon, make me in cartoon, make me cartoon, make me a cartoon, make cartoons, make cartoon me, make an cartoon, make a cartoons, i need a cartoonist, best artist portfolio website, artist cartoons, artist banner design, need expert team, make a cartoon me, need a cartoonist, i need cartoon, cartoons website, cartoonist artist, i need an expert, cartoon artist, team banner

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Londra, Romania

ID dự án: #1628551

Được trao cho:

FlowGenesis

We have what you need. Let`s start right now. Check PM.

$52 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $151 cho công việc này

sk57

Hello, I'm a professional designer. Please consult my private message to view my portfolio. I'm ready to work.

$250 USD trong 12 ngày
(25 Nhận xét)
5.6