Đang Thực Hiện

psd get sliced

I need a one page psd to be sliced.. It is a very small and easy job.. so I will pay no more than 10$ for this job.. the lower bid wins.

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: get job, sliced, PSD, psd page, pay psd design, design banner psd, psd lower, psd design banner, design small website psd, easy psd website, design psd page website, need psd, psd page website, page psd sliced, small design psd, wins, pay psd, psd small banner, page website psd, banner psd design, job website psd, website banner design psd, design psd bid, website banner job, psd job

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Santa Clara, United States

ID dự án: #51878

Được trao cho:

BestProfessional

Let Us START!!!

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0

8 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

shankar1413

I am ready to start the work.

$30 USD trong 0 ngày
(88 Nhận xét)
6.4
vamapaull

i can do it for 8$ :)

$30 USD trong 2 ngày
(42 Nhận xét)
5.9
mditsol

We will do it for 10$.

$30 USD trong 1 ngày
(38 Nhận xét)
5.9
bruzli2005

I can provide the work right away. $10.

$30 USD trong 0 ngày
(28 Nhận xét)
5.6
klint

I´m ready to start, 10$, for a perfect work.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
dwd74

I can do this right now! $10 via paypal immediately upon completion.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
Abhijeet02

Our bid is $10. $5 for PSD to HTML slicing and $5 as GAF fee.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0