Đã hoàn thành

Add dropdown boxes to CakePHP script populating from MySQL

Need to add dropdown boxes on the checkout page of a CakePHP script. The data to populate the boxes needs to be queried from a separate MySQL database.

A created a short video to explain the project better:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: CakePHP, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: cakephp database design, dropdown cakephp mysql, short script, mysql dropdown, dropdown, cakephp, boxes, CakePHP HTML, training website script, training script website, cakephp video, populating , need short video website, script video html, add checkout website, script short video, cakephp html script, design website cakephp, training video script, boxes website design, html script data, database training, video script html, script html video, mysql checkout

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Grapevine, United States

ID dự án: #1025531

Được trao cho:

danieloraca

Yayks! PMB first as usual! :)

$150 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
4.7