Đã Đóng

3d renderfarm on Cloud

I would like to setup a 3Dsmax renderfarm on cloud...the renderfarm is more like a business service we plan to provide...we will require option of website where potential clients can come and signup to access renderfarm service...upload their files to be rendered ....payment calculation...we need a webservice that is exactly like [url removed, login to view]

Kĩ năng: Tạo hình 3D, Điện toán đám mây, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: cloud renderfarm, renderfarm, website cloud design, service rendered business, cloud computing business, 3d rendered design, cloud computing service, 3d design service, website 3d, i cloud, cloud, cloud com, design cloud computing, cloud website upload, website cloud, design calculation, business plan cloud computing business, cloud upload, cloud website, access calculation, need website cloud, business plan cloud computing, setup cloud computing, cloud computing business plan, calculation access

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) pune, India

ID dự án: #1604928

1 freelancer đang chào giá trung bình $1200 cho công việc này

sofixa

Hi, please check your PMB for details regarding my bid.

$1200 USD trong 25 ngày
(2 Nhận xét)
2.0