Đã Đóng

Development and Marketing Online Business

Website Design & Development (need to find a good quality designer but at a lower fee)

Web Marketing & SEO - Newsletters, Blogs, SEO Protocols, Growth

Social Media - Design, Development, Strategy, Advertising

Hosting & Domains - Securing & management of domains & hosting packages

E-COMMERCE

Copy writing

Lead capture pages (with Optimize Press or similar)

Sales pages (with Optimize Press or similar)

Install Wordpress templates

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: writing development, wordpress online web design, wordpress design packages, wordpress designer online, web templates business, website development packages, website development and hosting, website design packages wordpress, website design development marketing, website design and marketing, website design and development with wordpress, website advertising templates, web development packages, web development & design templates, web design templates business, web designer packages, web designer business templates, web design development packages, web design development online marketing, social media web designer, social media marketing &amp business, social media and web development, social marketing online, seo online business, seo copywriting online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #1734643

2 freelancer đang chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

logodesignro

hi. see the private message

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
qjvlxDWP6z

Please check the PMB

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0