Đang Thực Hiện

project for SulkingGreekGod

project for SulkingGreekGod

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Quản lí dự án, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: project, project pending, project no , project copywriting, copywriting project

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #41797

Được trao cho:

SulkingGreekGod

Glad to accept!

$100 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8