Đang Thực Hiện

Admin project

Already know the winner of this project. Thats why I dont have much detail.

It is the Admin portion of an existing project.

Thanks,

Kỹ năng: Lập trình C#, CSS, HTML, jQuery / Prototype, Thiết kế trang web

Xem thêm: css winner, existing project, admin css, kankaneh, admin project, css design admin, css admin, admin design css, css admin design, dont know translated german, admin css design, japanese translation dont know, dont know paraphrase, hindi dont know translation, installed red5 dont know

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1734022

Đã trao cho:

salmanaim

hi, ready to do the project.

$400 USD trong 10 ngày
(61 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $383 cho công việc này

cromasolutions

***********Check PM***************

$250 USD trong 15 ngày
(66 Đánh Giá)
6.2
MUBASSIR786

expert in html javascript php ecommerce

$500 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0