Đã hoàn thành

164532 Clone a HTML Site

Hi All,

I want to clone a basic 10 page simple HTML site.

I shall provide the details to the winner.

Lowest bid with quicker turn around time will be awarded the project. Freshers are also welcome to bid.

Post questions on PMB to know more.

Regards!!!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: css winner, html site, clone a website, questions|html, lowest html, html turn css, welcome page design html, simple welcome page html css, simple html css welcome page, welcome html page design, css welcome page design, website welcome html, html site design, html css welcome page, freshers project, css html welcome page, website welcome page css, website html css clone, simple html css project, clone around, html questions, page simple html design, project simple html, welcome site css, simple css welcome site

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #1910723

Được trao cho:

weaji

Hello sir please see PM Ajith

$25 USD trong 1 ngày
(231 Đánh Giá)
6.9