Đang Thực Hiện

155321 css/html

provide site with css/html compliant standards

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem thêm: website design css html, css html design, standards css, website css html, css html website

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét )

Mã Dự Án: #1901505

Đã trao cho:

ae36

I'll work on this based with the zipped files you sent.

$13 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0